QanteQ Online

Welkom op het klant gedeelte van de QanteQ website. Op deze pagina treft u de laatste informatie omtrent het TASQ systeem aan.


Versie

Omschrijving

Opmerking


15.2.2.1

Het scherm “Patient overzicht”kan weer geprint worden.

Rechtsboven op het scherm “Patient Overzicht” staat nu weer de knop “Overzicht Printen”. Deze knop print een overzicht met de gegevens die op het scherm staan.


LET OP!

Wijziging helpdesk!

Vanaf 14-10-2015 is het telefoon nummer van de QanteQ helpdesk gewijzigd naar 022-92 66 606.  Het oude nummer is niet meer bereikbaar. Vergeet niet uw snelkeuze te wijzigen.


15.2.2.1

Diverse problemen opgelost.

Waaronder:

- Offerteregel bedragen groter dan 1000.- worden nu correct weergegeven en afgehandeld.

- Bij afboeken werkt scherm "maandfactuur selecteren" weer.

- Informatieknop hoofdscherm nu altijd zichtbaar.15.2.1.2


Info scherm TASQ online


Het info scherm TASQ online wordt nu alleen getoond indien er ook nieuwe informatie is. Hierdoor blijft meer ruimte op het hoofd scherm beschikbaar. Hiervan zal de nieuwe functionaliteit die de mogelijkheid biedt tot patiënt contact registratie dankbaar gebruik van maken.15.2.1.1


Nieuwe functionaliteit: P-Codes


De verplichte opmaak bij de instructie_code van 4-cijfers + letter is komen te vervallen. Hierdoor kunt u nu codes aan maken zoals P-4015.1.1.3


Opslag van instellingen gewijzigd.


De opslag van instellingen is gewijzigd. Open de instellingen, bekijk deze en sla deze vervolgens een keer opnieuw op. Maakt u back-ups via de ingebouwde Windows mogelijkheden dan wordt van de TASQ instellingen nu ook automatisch een back-up gemaakt.15.1.1.2

Meerdere TASQ installaties op 1 pc mogelijk.


Sinds TASQ 14 is het mogelijk om TASQ meerdere keren op 1 pc te installeren. Neem contact op met de helpdesk als u hier gebruik van wilt maken.15.1.1.1

!!!!!!!!!!!!


Ondersteuning Windows XP vervalt.


Per 01-06-2015 ondersteund TASQ het gebruik van Windows XP niet meer. Microsoft heeft enige tijd geleden zelf de ondersteuning gestopt voor Windows XP, het is voor uw eigen veiligheid belangrijk om met een nieuwer besturingssysteem te werken!13.1.1.4

Titel voor iedere prijskolom instelbaar


Bij instellingen (tabblad nr 3 - instructie) kunt u titels voor de prijskolommen instellen, deze worden nu overal in TASQ weergegeven.13.1.1.3


Complete herziening mail layout functionaliteit

Dagfactuur, Offerte en Maandfactuur mailen is herzien. S.v.p. instellingen opnieuw opslaan.


LET OP

Op 21, 22 en 23 januari 2015 vinden er bij QanteQ BV werkzaamheden plaats m.b.t. telefoon en internet!

Gedurende deze werkzaamheden kan het voorkomen dat het nummer 045 - 78 51 359 korte tijd niet bereikbaar is, in dat geval s.v.p. contact opnemen via 06 - 41 54 32 52


13.0.1.1

Autorisatie d.m.v. groepen.

Bij medewerkers kan nu een autorisatie niveau ingesteld worden. Hiermee worden bepaalde onderdelen van het TASQ systeem voor deze medewerker onbereikbaar.


13.0.1.0

Meer patiënt gerelateerd werken.

Diverse aanpassingen in TASQ om het meer patiënt gericht werken mogelijk te maken. Tevens is er een nieuwe werkplan layout beschikbaar waarin meer patiënt informatie beschikbaar is.


12.0.9.1

Extra wachtwoord uitgebreid.

Maandfacturatie, betalingen en onderhoud werkplan schermen toegevoegd aan de extra wachtwoord controle. Neem contact op met de helpdesk als u dit wilt instellen.


12.0.8.4


Correcties Vaste Overzichten

Layout van diverse overzichten aangepast vanwege weergave fouten.


12.0.8.3

Vaste overzichten uitbreiding.

Nieuw overzicht: Omzet en aantal per klant per werkstuk. Menu “Overzichten” → “Vaste Overzichten”.


12.0.8.2

Vaste overzichten uitbreiding.

Nieuw overzicht: Omzet en aantal per werkstuk per klant. Menu “Overzichten” → “Vaste Overzichten”


12.0.8.1

Snelheidsverbeteringen en diverse kleine aanpassingen.

Ophalen complete order historie werkt nu sneller.


12.0.7.9

Diverse kleine aanpassingen.

Visuele verbeteringen en layout correcties.


12.0.7.8

Elementen op factuur.

Nieuwe instelling betreffende het printen van elementen op factuur. Indien bij order geen elementen geselecteerd zijn kan standaard tekst op factuur geprint worden.


12.0.7.7

Printer instellingen herzien.

Opslaan en ophalen printer instellingen is herzien. Bij aanmaken nieuwe klant worden nu de standaard instellingen overgenomen.


12.0.7.6

Procentuele prijs aanpassing uitgebreid.

Mogelijkheid tot aanpassen prijzen van 1 bepaalde instructie soort. Bijvoorbeeld alleen (W)erk of alleen (M)ateriaal.


12.0.7.5

Vaste overzichten uitbreiding.

Nieuw overzicht: omzet instructie (en aantal) per omzetgroep per klant. Filter mogelijkheid op klant.


12.0.7.4

Vaste overzichten uitbreiding.

Nieuw overzicht: omzet instructie (en aantal) per klant per omzetgroep. Filter mogelijkheid op omzetgroep.


12.0.7.3

Factuur printen na versturen mail.

Het is nu mogelijk om, na het versturen van een factuur via de mail, automatisch een kopie factuur uit te printen.


12.0.7.2

Autorisatie dagfactuur, maandfactuur en 'order verwijderen' scherm.

Bij dagfactuur en maandfactuur was het toegangsniveau niet correct. Bij het "order verwijderen" scherm werd het "extra wachtwoord" ten onrechte gevraagd.


12.0.7.1

E-Mail handtekeningen en instellingen.

Mogelijkheid tot instellen email handtekening per klant per soort (Factuur, Offerte, Maandfactuur, Overige). Diverse andere opties.


12.0.6.5

Controle interval update informatie.

Het controle interval voor de update informatie op het TASQ hoofdscherm is aangepast van 10 naar 60 mins.


12.0.6.5

Printerinstellingen fout.

In sommige gevallen werden de layouts van klantspecifieke instellingen niet juist opgeslagen. Dit probleem is verholpen.


12.0.6.4

Weergave website op hoofdscherm.

Speciaal voor klanten is er een klantgedeelte op de QanteQ website. Hier ziet u informatie omtrent de laatste ontwikkelingen van het TASQ programma. Dit klantgedeelte wordt automatisch weergegeven op het hoofdscherm van TASQ en biedt de mogelijkheid, indien aanwezig, tot het installeren van updates.


12.0.6.4

Automatische controle op nieuwe TASQ Updater programma.

TASQ controleert automatisch op aanwezigheid en actualiteit van het TASQ Updater programma en biedt, indien er nieuwe versie beschikbaar is, de mogelijkheid om deze te downloaden.


12.0.6.4

Nieuwe TASQ Updater.

De TASQ Updater houdt uw TASQ versie actueel. TASQ controleert zelf of er een nieuwe TASQ versie op de QanteQ server beschikbaar is. Is dit het geval dan krijgt u daarvan een melding op het hoofdscherm van TASQ en kunt u de updater zelf starten.


Lager dan '12.0.6.x

Zie het document 'Release Info TASQ.pdf'.

Klik op de link "open het support' scherm aan de linkerkant van het TASQ hoofdscherm (Sneltoets F1). En dubbelklik op de naam 'Release Info TASQ.pdf'.

Nieuwste TASQ versie: 15.2.2.1 / Juni 2015